HomeMade
Sterownik rotora - Bascom - Wersja do druku

+- HomeMade (http://sp-hm.pl)
+-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html)
+--- Dział: Projekty Grupy HomeMade (/forum-44.html)
+--- Wątek: Sterownik rotora - Bascom (/thread-798.html)

Strony: 1 2 3


Sterownik rotora - Bascom - SQ2EER - 27-03-2011 21:42

Witam czytających - posiadając minimalną wiedzę o pisaniu programów w Bascom'ie - postanowiłem że spróbuje napisać taki program i przetestować go na mojej płytce uruchomieniowej EvB 4.3.
Na tą chwile mam taki oto napisany program.

Kod:
'zwiększanie ADC zapala PB1-LED,gasi PB0-LED
'zmiejszanie ADC zapala PB0-LED,gasi PB1-LED
'wyrównanie wartości gasi LED'y
'czyszczenie znaku stopnia działa
'przy zmiejszaniu zadanej - poniżej wartości
'odczytanej zapalaja się na przemian obie LED'y
'nie wiem czemu?
$regfile = "m644pdef.dat"                                   'informuje kompilator o typie mikrokontrolera
'$sim
$crystal = 16000000                                         'informuje kompilator
                                                            'o częstotliwości oscylatora
                                                            'taktującego mikrokontroler
Config Lcd = 16 * 4

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.6 , Rs = Portc.7       'porty mikrokontrolera, do których dołączono wyświetlacz LCD
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'konfiguracja wewnętrznego przetwornika A/C

Config Portd = &B11111100 : Portd = &B11111111
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111

Deflcdchar 1 , 31 , 31 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4              ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 2 , 31 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32        ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 3 , 31 , 31 , 4 , 4 , 4 , 32 , 32 , 32           ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 14 , 14 , 31 , 31            ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 5 , 12 , 18 , 18 , 12 , 32 , 32 , 32 , 32        ' replace ? with number (0-7)

         'Zmienne
Dim Wart_ac1 As Word                                        'zmienna na wartość odczytaną z przetwornika
Dim V1 As Single
Dim V2 As Integer
Dim V3 As String * 3
Dim V4 As Integer
Dim V5 As Single
Dim V6 As String * 3                                        'zmienna przechowująca obliczon

Declare Sub Lewo
Declare Sub Prawo
Declare Sub Zatrz

Start Adc                                                   'uruchamia wbudowany przetwornik

Wart_ac1 = Getadc(0)                                        'odczytanie wartości z wejści ADC0 mikrokontrolera
V1 = Wart_ac1 / 2.841                                       'zamiana odczytanej wartości z A/C na stopnie azymutu
V2 = Int(v1)
V3 = Str(v2)

Cursor Off


Cls
Wait 1


Locate 1 , 4 : Lcd "STEROWNIK"
Waitms 500
Locate 2 , 6 : Lcd "ROTORA"
Wait 1
Cls

Locate 1 , 6 : Lcd "Azymut"
Locate 2 , 1 : Lcd Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2)
Locate 3 , 2 : Lcd V3 ; Chr(5)
Locate 3 , 9 : Lcd Chr(4)
Locate 3 , 12 : Lcd V2 ; Chr(5)

V4 = V2

Cls

Do
                                                         'początek pętli programu
Wart_ac1 = Getadc(0)                                        'odczytanie wartości z wejści ADC0 mikrokontrolera
V1 = Wart_ac1 / 2.841                                       'zamiana odczytanej wartości z A/C na stopnie azymutu
V2 = Int(v1)
V3 = Str(v2)


Locate 1 , 6 : Lcd "Azymut"
Locate 2 , 1 : Lcd Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2)
Locate 3 , 2 : Lcd V3 ; Chr(5) ; "  "
Locate 3 , 9 : Lcd Chr(4)
Locate 3 , 12 : Lcd V4 ; Chr(5) ; "  "


If Pind.0 = 0 Then                                          'zwiększanie zadanego azymutu
  Waitms 25
    If Pind.0 = 0 Then
   Incr V4
  If V4 => 360 Then
  V4 = 360
  End If
  End If
  End If

If Pind.1 = 0 Then                                          'zmiejszanie zadanego azymutu
Waitms 25
If Pind.1 = 0 Then
Decr V4
If V4 <= 0 Then
V4 = 0
End If
End If
End If

Locate 3 , 12 : Lcd V4 ; Chr(5)


V5 = Val(v3)
V6 = Str(v4)

If V3 < V6 Then
Gosub Lewo
End If

If V3 > V6 Then
Gosub Prawo
End If

If V3 = V6 Then
Gosub Zatrz
End If

Loop                                                        'koniec pętli Do...Loop
End                                                         'koniec programu

Sub Lewo
Portb = &B11111111 : Portb = &B11111110
End Sub Lewo

Sub Prawo
Portb = &B11111111 : Portb = &B11111101
End Sub Prawo

Sub Zatrz
Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
End Sub Zatrz

podczas zmieszania przyciskiem wartości zadanej ( tej po prawej stronie)
podczas przechodzenia z setek na dziesiątki oraz z dziesiątek na jedności zapala mi się LED podłączona do PB0 - czy może ktoś podpowiedzieć co robie źle - pozdrawiam Jacek.

P.S. załączam obrazek poglądowy sterownika


RE: Sterownik rotora - Bascom - SQ5NBG - 28-03-2011 10:49

Witaj Jacku,

Z tego co widzę, to zapalanie diód jest w procedurach (sub) na dole programu. Wywołanie procedury "lewo" zapala diodę na PB0, a wywołanie procedury "prawo" zapala diodę na PB1. Wywołanie procedury "lewo" następuję w momencie porównania: if v3<v6. v3 i v6 są zadeklarowane jako string. Czy nie powinieneś porównywać wartości liczbowych: v2 i v4? Podobnie porównania niżej v3>v6, v3=v6, powinny być na wartościach liczbowych: v2>v4, v2=v4. Generalnie rzecz biorąc warto zmienne nazywać tak, aby odzwierciedlały to co przechowują np. azymut_aktualny, azymut_ustawiony, azymut_aktualny_tekst, azymut_ustawiony_tekst - to pomaga czytać kod.

Pozdrawiam,
Darek


RE: Sterownik rotora - Bascom - SQ6OXK - 28-03-2011 13:51

Chciałbym jednak zaproponować zmianę koncepcji. - Zresztą sam mam zamiar wykonać właśnie taki rotor wg poniżywszy pomysłów.

1) Proponuje zrobić odczyt pozycji, za pomocą scalak z czujnikami hal-a (Taki jak w enkoderze, do sterowania syntezą Piligrima). Mamy dokadny i pozbawioną elementów mechanicznych odczyt pozycji. Potencjometr wielo-obrotowy to tani pomysł, ale wykorzystujemy jego tylko 10%, czyli około 0,5V zmiany napięcia na jego wyjściu, Przy przetworniku 10-bitowy, wydaje mi się to trudne do uzyskania stabilnego odczytu.

2) Chciałbym jako napęd zaproponować zwykłe silniki indukcyjne (elektryczne), ale wyposażona w odpowiednia przekładnie i falownik lub przy mniejszych mocach tylko regulator fazowy. Falownik można nawet sterować transmisją szeregową RS485, co dało by nam możliwość zmiany prędkości obrotu anteną w zależności od odległości od wprowadzanego azymutu.

3) Wprowadzanie azymutu z klawiatury + z programów sterujących rotorami


RE: Sterownik rotora - Bascom - SQ9MDD - 28-03-2011 14:11

Myślę że sterowanie ręczne jest wystarczające do niektórych zastosowań i nie należy z niego rezygnować, aczkolwiek zgodzę się że sterowanie z komputera to raczej niezbędny "fjuczer". Obsługa bezpośrednio z programów typu Ham Radio Deluxe, ewentualnie mała aplikacja może napisana w Delphi
Do kalibracji przydałby się jeszcze sygnał z krańcówki.


RE: Sterownik rotora - Bascom - SQ2EER - 28-03-2011 19:02

Witam i dziękuje za odpowiedzi - zmieniłem nieco program, zmieniłem typ zmiennych teraz zapalanie i gaszenie LED'ów jest ok.
Wiem że program powinien być pisany na przerwaniach - ale narazie nie umiem tego.
Ja wybrałem silnik krokowy ponieważ taki mam (3 sztuki) oraz jeden gotowy sterownik na AD3977.
Może koledzy podpowiedzą ( przykłady ) jak zrobić menu.
Wyłącznik krańcowy to dobry pomysł - będzie wstawiony (może 2 sztuki 0 stopni i 360).
Tymczasem wstawiam poprawiony kod w Bascom'ie.

Kod:
'zwiększanie ADC zapala PB1-LED,gasi PB0-LED
'zmiejszanie ADC zapala PB0-LED,gasi PB1-LED
'wyrównanie wartości gasi LED'y
'czyszczenie znaku stopnia działa
'zapalanie LED'ów w niewłąściwym momencie
'usunięte
$regfile = "m644pdef.dat"                                   'informuje kompilator o typie mikrokontrolera
'$sim
$crystal = 16000000                                         'informuje kompilator
                                                            'o częstotliwości oscylatora
                                                            'taktującego mikrokontroler
Config Lcd = 16 * 4

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.6 , Rs = Portc.7       'porty mikrokontrolera, do których dołączono wyświetlacz LCD
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'konfiguracja wewnętrznego przetwornika A/C

Config Portd = &B11111100 : Portd = &B11111111
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111

Deflcdchar 1 , 31 , 31 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4              ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 2 , 31 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32        ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 3 , 31 , 31 , 4 , 4 , 4 , 32 , 32 , 32           ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 14 , 14 , 31 , 31            ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 5 , 12 , 18 , 18 , 12 , 32 , 32 , 32 , 32        ' replace ? with number (0-7)

         'Zmienne
Dim Wart_ac1 As Word                                        'zmienna na wartość odczytaną z przetwornika
Dim Stopnie As Single                                       'zmienna stopni odczyt z przetwornika 'Dim V1 As Single
                                                            'podzielony przez 2.841
Dim Azym_odcz As Word                                       'zmienna odczytanego azymutu'Dim V2 As Word
Dim Azym_zad As Word                                        'zmienna zadanego azymutu'Dim V3 As Word

Declare Sub Lewo
Declare Sub Prawo
Declare Sub Zatrz

Start Adc                                                   'uruchamia wbudowany przetwornik

Wart_ac1 = Getadc(0)                                        'odczytanie wartości z wejści ADC0 mikrokontrolera
Stopnie = Wart_ac1 / 2.841                                  'zamiana wartości odczytane z przetwornika'V1 = Wart_ac1 / 2.841                                       'zamiana odczytanej wartości z A/C na stopnie azymutu
                                                            'na stopnie zaymutu
Azym_odcz = Int(stopnie)                                    'wyciągnięcie części całkowitej ze zmienne "stopnie"'V2 = Int(v1)

Cursor Off


Cls
Wait 1


Locate 1 , 4 : Lcd "STEROWNIK"
Waitms 500
Locate 2 , 6 : Lcd "ROTORA"
Wait 1
Cls

Locate 1 , 6 : Lcd "Azymut"
Locate 2 , 1 : Lcd Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2)
Locate 3 , 2 : Lcd Azym_odcz ; Chr(5) ; "  "
Locate 3 , 9 : Lcd Chr(4)
Locate 3 , 12 : Lcd Azym_odcz ; Chr(5) ; "  "
Locate 4 , 2 : Lcd Stopnie ; "                "             'odczyt testowy stopni bez zaokrąglania
Azym_zad = Azym_odcz

Cls

Do
                                                         'początek pętli programu
Wart_ac1 = Getadc(0)                                        'odczytanie wartości z wejści ADC0 mikrokontrolera
Stopnie = Wart_ac1 / 2.841                                  'zamiana odczytanej wartości z A/C na stopnie azymutu
Azym_odcz = Int(stopnie)


Locate 1 , 6 : Lcd "Azymut"
Locate 2 , 1 : Lcd Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(2)
Locate 3 , 2 : Lcd Azym_odcz ; Chr(5) ; "  "
Locate 3 , 9 : Lcd Chr(4)
Locate 3 , 12 : Lcd Azym_zad ; Chr(5) ; "  "
Locate 4 , 2 : Lcd Stopnie ; "                "             'odczyt testowy stopni bez zaokrąglania

If Pind.0 = 0 Then                                          'zwiększanie zadanego azymutu
   Waitms 25
      If Pind.0 = 0 Then
      Incr Azym_zad
         If Azym_zad => 360 Then
         Azym_zad = 360
         End If
      End If
End If

If Pind.1 = 0 Then                                          'zmiejszanie zadanego azymutu
   Waitms 25
      If Pind.1 = 0 Then
      Decr Azym_zad
         If Azym_zad <= 0 Or Azym_zad > 360 Then
         Azym_zad = 0
         End If
      End If
End If

Locate 3 , 12 : Lcd Azym_zad ; Chr(5) ; "  "
If Azym_odcz < Azym_zad Then
Gosub Lewo
End If

If Azym_odcz > Azym_zad Then
Gosub Prawo
End If

If Azym_odcz = Azym_zad Then
Gosub Zatrz
End If

Loop                                                        'koniec pętli Do...Loop
End                                                         'koniec programu

Sub Lewo
Portb = &B11111111 : Portb = &B11111110
End Sub Lewo

Sub Prawo
Portb = &B11111111 : Portb = &B11111101
End Sub Prawo

Sub Zatrz
Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
End Sub Zatrz

pozdrawiam 73 Jacek.


RE: Sterownik rotora - Bascom - SQ6OXK - 29-03-2011 15:10

Ponieważ, nie wiem jak zmienić, aby LCD odwrotnie wyświetlało litery, tzw taki invert czarne tło, białe znaki, dzięki czemu można by było wykonać przesuwający czarny pasek.

Ja w zamian powiększa litery w wybranym menu i proponuje tak wykonać menu:

Musisz zdeklarować stałe z tekstami menu
Kod:
Const Linia1 = "1 - Ustawienia"
Const Linia2 = "2 - Nastawy"
Const Linia3 - "3 - Pamieci"
Const Linia4 - "4 - Latarka"

....oczywiście dowolną ilość, oraz zmienna określając ilość linii w w menu
Kod:
Const Linii_menu = 4

Do tego potrzebne nam jeszcze pięć zmiennych, jedna do zapamiętywania aktualnej pozycję menu, trzy pomocnicze do obsługi wyświetlania i pętli, oraz pomocnicza znakową do przygotowywania tekstów menu

Kod:
Dim Linia As String * 16
Dim Pozycja_menu As Byte
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte

...no i samą obsługę menu
Kod:
Do
'Najpier określamy które linie chcemy pokazać
  A = Pozycja_menu - 1        'od której linii wyświetlamy menu
  B = Pozycja_menu + 1        'do której linii wyświetlamy menu
  If B > Linii_menu Then      'sprawdzanie czy nie jest to ostatnia pozycja w menu
    B = Linii_menu
    A = B - 2
  End If
  If A < 1 Then               'sprawdzanie czy nie jest to pierwszą pozycja w menu
    A = 1
    #if Linii_menu > 2
      B = A + 2
    #else
      B = 2
    #endif
  End If
  Locate 1 , 7                'wyśrodkowanie dla napisu Menu
  Lcd "MENU"

'petla do wyswietlania reszty menu
  For C = A To B
    D = C - A                 'okreslenie wysietalanej lini
    Select Case D             'przesuniecie kursora na poczatek odpowiedniego wiersza
      Case 0 : Home Lower
      Case 1 : Home Third
      Case 2 : Home Fourth
    End Select
      Select Case C           'wybor testu do menu
        Case 1 : Linia = Linia1
        Case 2 : Linia = Linia2
        Case 3 : Linia = Linia3
        Case 4 : Linia = Linia4
      End Select
    If C = Pozycja_menu Then  'jesli czy aktualnia linia to ta wybrana z menu
      Linia = Ucase(linia)
    End If
    D = 16 - Len(linia)
    Lcd Linia ; Spc(d)
  Next A
Loop

Oczywiście obsługę zmiany zmienne pozycji menu, wraz z klawiszami, przejścia do odpowiedniej pozycji menu itd, musisz zrealizować sam.


RE: Sterownik rotora - Bascom - SQ2EER - 29-03-2011 22:12

Witam - dzięki Paweł za przykłady będę trenował Big Grin może uda się coś zrobić - pozdrawiam 73 Jacek.


RE: Sterownik rotora - Bascom - SP3SWJ - 30-03-2011 9:51

ten driver to chyba jednak A3977 :-) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic483523.html

Silnik krokowy to fajna sprawa... tylko trzeba go najpierw wcisnąć do rotora i posiadac odpowiedni ( nietani) silnik :-)

Fajny prosty driver tez jest na TA8435H (IMT901)
http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml


Jak jest odpowiednio mocny silnik krokowy i przełożenie nie trzeba stosować systemu pozycjonowania - wystarczą krańcówki bezpieczeństwa (i mogą robić jako referencja "0")


RE: Sterownik rotora - Bascom - SQ6ADE - 30-03-2011 17:58

(30-03-2011 9:51)SP3SWJ napisał(a):  ten driver to chyba jednak A3977 :-) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic483523.html

Silnik krokowy to fajna sprawa... tylko trzeba go najpierw wcisnąć do rotora i posiadac odpowiedni ( nietani) silnik :-)

Bardzo fajny ten drajwer. Kupuje raczej gotowy moduł (ok 100PLN)
na tym czipie. Scalak się troche hajcuje przy większych prądach i wypada mu dokleić chłodnicę jeśli ma działać również po zatrzymaniu obrotu (jak sama przekładnia nie zapewni hamowania osi wyjściowej).

Wogóle krokówka to dobry kierunek.


RE: Sterownik rotora - Bascom - SQ2EER - 30-03-2011 21:39

Witam - Jarku tak masz racje to A3977.

Kilka fotek tego co zrobiłem do tej pory

[attachment=2765]
[attachment=2766]
[attachment=2767]
[attachment=2768]

tak ma być przyłączony silnik krokowy poprzez płytę alu, obroty zredukowane poprzez pasek zębaty

[attachment=2770]

a to sterownik, zasilacz i silnik

[attachment=2771]
[attachment=2772]
[attachment=2773]

oraz dane mojego silnika

[attachment=2774]

to narazie tyle - pozdrawiam Jacek.