HomeMade
Konkurs RADAR - Radio dla Radioreaktywacji - Już Jest! - Wersja do druku

+- HomeMade (http://sp-hm.pl)
+-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html)
+--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html)
+--- Wątek: Konkurs RADAR - Radio dla Radioreaktywacji - Już Jest! (/thread-2598.html)

Strony: 1 2 3


Konkurs RADAR - Radio dla Radioreaktywacji - Już Jest! - SQ5STS - 06-03-2016 18:34

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Pomysł na konkurs zrodził się rok tremu w Burzeninie.

Celem Konkursu im. Wacława Laskowskiego SP5JPB “RADAR - Radio dla Radioreaktywacji” jest wyłonienie konstrukcji taniego urządzenia nadawczo-odbiorczego, przeznaczonego dla początkującego krótkofalowca.

Konkurs jest organizowany przez Zespół Programu Radioreaktywacja wraz z przyjaciółmi Programu.

W Konkursie może uczestniczyć każdy konstruktor lub zespół konstruktorów z Polski lub z zagranicy, który w terminie i miejscu pierwszego etapu dostarczy do Komisji Konkursowej projekt wraz z wymaganą dokumentacją.

Wymagania Konkursowe


Parametry funkcjonalne


emisje: fonia (SSB) - obowiązkowo, telegrafia (CW) - opcjonalnie
wysoka odporność na niedopasowanie anteny
funkcje: strojenie, SPLIT, regulacja wzmocnienia odbiornika, wskaźnik częstotliwości
ograniczenie możliwości nadawania wyłącznie do pasm amatorskich
zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem zasilania

Parametry techniczne


moc wyjściowa nadajnika: ok. 20 W
pasmo: amatorskie 14 MHz (opcjonalnie: dodatkowo 7MHz)
zasilanie: 10,5-14 V

Dokumentacja

Wszystkie elementy projektu: transceiver z wszelkimi modułami dodatkowymi oraz pełna dokumentacja i
oprogramowanie objęte są wieczystą licencją CC BY-SA RR, gdzie RR oznacza obligatoryjne wymaganie
umieszczenia logo Radioreaktywacji w dokumentacji i na urządzeniu.
Oprogramowanie dodatkowo objęte jest wieczystą licencją GNU GPL.
Projektant lub zespół projektowy zobowiązany jest przesłać komisji podpisane oświadczenie potwierdzające
udzielenie wieczystej licencji na ww. warunkach.
Dokumentacja i dobór podzespołów mają być przystosowane do seryjnej produkcji maszynowej z elementami
do montażu powierzchniowego (SMD).
Jeśli projekt zakłada potrzebę strojenia urządzenia w czasie produkcji, to dokumentacja musi opisywać
szczegółowo procedurę strojenia.
Dokumentacja musi zawierać kosztorys wykonania urządzenia.

Uwagi dodatkowe

Urządzenie musi być zbudowane z elementów dostępnych w handlu, nie mogą być to zapasy magazynowe
nieprodukowanych już podzespołów, moduły z demobilu ani elementy z programów próbkowych (sample) producentów.
Konstrukcja nie musi mieć znamion nowości czy oryginalności rozwiązań - musi spełniać założenia techniczne i licencyjne.

Koszt produktu

Cena końcowa urządzenia nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 500 zł brutto (PCB, elementy, obudowa,
wykonanie). Koszty nie obejmują: anteny, zasilacza, słuchawek, mikrofonu, klucza telegraficznego i innych dodatkowych
elementów radiostacji.

Etapy Konkursu

Konkurs jest dwuetapowy, w następujących terminach:

Pierwszy etap. Termin: Zjazd Techniczny Krótkofalowców Burzenin 2016

Uczestnik dostarcza do Komisji Konkursowej:

działający model/prototyp
dokumentację konstrukcyjną
kosztorys
oświadczenie licencyjne

Komisja ocenia i wybiera projekty do następnego etapu. Wszystkie projekty i dokumentacje przekazane
komisji zostaną opublikowane na stronie Radioreaktywacji na licencji wymaganej w konkursie. Wszystkie
zgłoszone projekty/konstrukcje, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu, będą nagrodzone.

Drugi etap. Termin: spotkanie ŁOŚ 2017

Uczestnik dostarcza do Komisji Konkursowej:

gotowe urządzenie
kompletną dokumentację techniczną (konstrukcyjną i wykonawczą)
dokumentację (podręcznik) użytkownika

Komisja wyłania zwycięzcę, który otrzyma nagrodę główną.

Nagrody

Nagrody w pierwszym etapie
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy udziału w Konkursie. Każdy uczestnik, którego konstrukcja zostanie
zakwalifikowana do drugiego etapu, otrzyma nagrodę o wartości co najmniej 300 zł, ufundowaną przez sponsorów.

Nagroda w drugim etapie
Nagroda główna zostanie przyznana tylko jednemu zwycięzcy i wyniesie 3000 zł.. W przypadku gdy nie uda się zebrać
całej kwoty komisja przekaże wszystkie wpłaty z internetowej zbiórki publicznej, przeznaczone na ten cel.

Termin i miejsce nadsyłania projektów

Urządzenia, dokumentacje i oświadczenia trzeba wysłać minimum 2 tygodnie przed imprezami na adres:
"ŻAGLE" Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Stowarzyszenia "Sternik"
ul. Pożaryskiego 28, bud. 6a, 04-703 Warszawa z dopiskiem „Konkurs RADAR”

Dokumentacja
Dokumentacja musi być dostarczona do Komisji w postaci elektronicznej.

Komisja Konkursowa

Oceny i kwalifikacji prac do drugiego etapu i przyznanie nagród w pierwszym etapie oraz wyłonienie zwycięzcy Konkursu
w drugim etapie, dokona Komisja Konkursowa w składzie:

Tomasz Ciepielowski, SP5CCC - przewodniczący
Andrzej Janeczek, SP5AHT
Roman Stachowiak, SP1G
Jerzy Wróbel, SQ5NPW

Członkowie Komisji nie mogą być uczestnikami Konkursu.
skład komisji może jeszcze ulec zmianie

Ocena projektów

Ocenie będzie podlegało: spełnienie wymagań funkcjonalnych, sprawdzenie wymaganych parametrów technicznych,
kompletność i jakość dokumentacji, bezpieczeństwo zastosowanych rozwiązań układowych, możliwość i łatwość
odwzorowania urządzenia. Ocena prac oraz pomiary parametrów technicznych zostaną przeprowadzone w jednakowych
warunkach dla wszystkich projektów.

Zasady punktacji

Projekt może zdobyć maksymalnie 170 punktów:

do 40 - koszty
do 30 - opcjonalna i dodatkowa funkcjonalność
do 30 - parametry techniczne
do 30 - możliwości produkcyjnego odwzorowania urządzenia
do 20 - kompletność i jakość przekazanej dokumentacji
do 20 - dodatkowe pasmo 7Mhz

Przekroczenie kwoty kosztów końcowych urządzenia skutkuje punktami ujemnymi - 30 punktów za każde 100 zł
Brak zgodności z pozostałymi wymaganiami konkursowymi lub licencyjnymi skutkuje dyskwalifikacją.

Informacje dodatkowe

Zbiórka funduszy na nagrodę
Fundusze na nagrodę główną konkursu zbierane są w internetowej zbiórce na konto:
Paweł Włodarczyk i Tomasz Zagóra
eKonto - Radioreaktywacja
nr konta: 11 1140 2004 0000 3002 7606 4978

Jak wpłacać?
Konto obsługuje wpłaty na dwie imprezy: Zawody Radioreaktywacja 2016 oraz Konkurs Radio dla Radioreaktywacji
RADAR. Każdy przelew na konto powinien zawierać informację czego dotyczy i znak krótkofalowca, jeśli osoba
wpłacająca taki posiada, np.: Wpłata od SO5XXX na zawody RR i Konkurs RADAR 50%/50%
co oznacza, że kwotę podzielimy pomiędzy dwa przedsięwzięcia. Jeśli ktoś chce być anonimowy proszę to dopisać przy
przelewie. Bieżący stan zbiórki publikowany będzie na stronie internetowej Radioreaktywacji.
Zapraszamy do udziału w zbiórce.

Licencja

Urządzenia, oprogramowania i dokumentacje, które zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu, muszą być objęte
licencją CC BY-SA RR

CC - Creative Commons
BY - Uznanie autorstwa - Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały
dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze
licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
SA - Na tych samych warunkach - Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie,
należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.
RR - oznacza obowiązek umieszczenia logo Radioreaktywacja w dokumentacji i na produkcie.

Dodatkowo całość użytego oprogramowania objęte licencją GNU GPL, co oznacza:

wolność uruchamiania programu w dowolnym celu
wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb
wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu
wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność

Wacław Laskowski, SP5JPB (SK)

Konkurs poświęcony jest pamięci naszego kolegi Wacława Laskowskiego,
znakomitego krótkofalowca i konstruktora, który wyróżniał niezwykłą
serdecznością. Wacław nigdy nie szczędził sił w nauczaniu
i pomocy młodszym kolegom.


RE: Konkurs RADAR - Radio dla Radioreaktywacji - Już Jest! - SP5FCS - 09-03-2016 1:52

Inicjatywa opracowania taniego urządzenia dla początkujących krótkofalowców jest trafna i godna poparcia. Życzę pomysłodawcom dużego zainteresowania konkursem, powstania wielu ciekawych projektów i ostatecznie wdrożenia do produkcji dobrego, taniego urządzenia.

Z mojego doświadczenia jest kilka istotnych problemów, które należałoby ponownie rozważyć. Bez tego trudno będzie spełnić wszystkie wymagania konkursowe.

1. Moc wyjściowa 20W przy zapewnieniu dużej odporności PA na wysoki SWR.
Najpopularniejszym opracowaniem w tej kategorii jest PA na dwóch RD16 dające przy zasilaniu 13,8V około 16W ładnego sygnału SSB. Spełnienie wymogu 20W wymaga podniesienia zasilania lub pogorszenia jakości emitowanego sygnału. Rozwiązanie na tranzystorach RD16 jest również dość kosztowne w stosunku do całkowitych kosztów urządzenia. Gdyby w wymaganiach konkursowych było wymagane 10W byłaby możliwość korzystania ze wzmacniaczy na tanich tranzystorach IRF510, 520, BUK, itd. co zdecydowanie obniża koszty stopnia mocy oraz koszty ewentualnych napraw (RD16-22zł, IRF-2zł).

2. Napięcie zasilania 10,5...14V
Przy napięciu 10,5V możemy zapomnieć nawet o 10W, powinno być typowe 13,8V. Obecnie mamy masę tanich zasilaczy impulsowych od laptopów o napięciu w przedziale 16...19V i mocy kilkudziesięciu watów. To idealne, tanie zasilacze to takich konstrukcji, dlatego nie powinno być ograniczenia zasilania do 14V. Jedyne od góry ograniczenie to napięcie bezpieczne 24V. Przy wyższym napięciu zasilania łatwiej uzyskać wymagane 20W oraz można z powodzeniem stosować popularne, tanie tranzystory przełączające.

3. Podstawowe pasmo 14mhz (opcja 7mhz)
OK, łatwiej zbierać DX i dostawać kolorowe QSL-ki pracując na 20m ale moim zdanie do nauki lepsze są łączności lokalne czyli 80, 40m. Osobiście typowałbym jako podstawowe pasmo 7mhz + opcja 14mhz lub 3,5mhz. Wybór pasma ma również związek z konstrukcją PA radia, na 80, 40m dobrze będą pracowały tranzystory IRF, na 14mhz będzie już gorzej.

4. Cena brutto 500zł
To moim zdanie najbardziej kontrowersyjny wymóg tego projektu. Po odliczeniu VAT-u mamy na elementy i robociznę 400zł neto czyli około 100$. W produkcji od tej kwoty trzeba odjąć jeszcze około 20% na inne koszty (obsługa produkcji, podatki, gwarancja, dostawy, wsparcie techniczne). Dodatkowo obecnie złotówka jest bardzo słaba i trudno znaleźć prosty kit za taką cenę który choćby zbliży się do wymagań konkursowych. Przy szacowaniu ceny niezbędna jest informacja o wielkości produkcji, inne są ceny elementów dla 20 a inne dla 200 urządzeń. Jak zatem wykonać wiarygodny kosztorys do konkursu, dla pojedynczego prototypu czy partii 100 urządzeń.
Niestety cenowe kryteria oceny projektu są bardzo ostre co będzie miało negatywny wpływ na poziom techniczny i nowoczesność prezentowanych projektów. Drastyczne ciecie kosztów mocno ogranicza możliwości konstrukcyjne.

5. Konkurs jako forma opracowania urządzenia
Każdy konkurs jest formą współzawodnictwa pomiędzy jego uczestnikami i praktycznie wyklucza współpracę pomiędzy uczestnikami konkursu. Każdy uczestnik opracuje własne urządzenie na miarę swojej wiedzy i możliwości. Z pewnością będą równie opracowania grupowe jednak potencjał całego środowiska HM jest dużo większy niż dwu, trzy osobowej grupy. Moim zdaniem większe szanse na powodzenia miałby otwarty projekt na forum w którym byłaby możliwa współpraca wielu konstruktorów oraz szeroka dyskusja i wymiana poglądów przyszłych użytkowników.

6. Projekt do seryjnej, masowej produkcji w technologii SMD
Zupełnie nie rozumiem tego wymogu na tym etapie konkursu. Zapewne chodzi o mniejsze koszty montażu, tyle że zysk z tej technologi jest zauważalny przy ilościach idących w tysiące sztuk. Ostatecznie i tak producent musi dostosować dokumentację do swojej technologii. Nie rozumiem dlaczego nie ma wariantu homemade ? Taka wersja byłaby tańsza, edukacyjna, możliwa do własnoręcznego wykonania w wielu pracowniach przy różnych szkołach. Wiele placówek ma fundusze na drobne wydatki (płytki, części, cynę) ale nie może kupować gotowych urządzeń ponieważ trzeba prowadzić ich ewidencję.

Moje uwagi mogą być mocno subiektywne dlatego zachęcam do merytorycznej dyskusji nad pomysłem konkursu i formami jego realizacji.


RE: Konkurs RADAR - Radio dla Radioreaktywacji - Już Jest! - SP2JQR - 09-03-2016 9:01

Bardzo słuszne uwagi, szczególnie co do pracy zespołowej. Widzę tu szczególnie podział pracy w zakresie analog/cyfra, nie wszyscy znający się na programowaniu znają się jednocześnie na części analogowej i odwrotnie. Współpraca wydaje się być nieodzowna i naturalna.
Tranzystory IRF, BUK jak najbardziej nadają się do tanich wzmacniaczy nawet przy zasilaniu 12V pomimo, że przy ich stosowaniu trzeba rozbudować schemat - neutralizacja, kompensacja częstotliwościowa.


RE: Konkurs RADAR - Radio dla Radioreaktywacji - Już Jest! - SQ5STS - 09-03-2016 11:50

Witajcie, bardzo się cieszę z waszych uwag.
pierwsze co zrobiliśmy dziś rano razem z Wadkiem 3Z6AEF to skontaktowaliśmy się z Andrzejem Janeczkiem SP5AHT by wstrzymać druk regulaminu w najbliższym numerze, po to by wprowadzić jeszcze kilka korekt do regulaminu. Niestety materiał już jest w druku. Regulamin w takiej formie ukaże się w kwietniowym numerze "Świata Radio".
Nie zmienia to jednak faktu ze pewne rzeczy z chęcią ruszymy bo część uwag Adama wydaje mi się zasadna i konieczna do wprowadzenia.

Zacznijmy od końca.

1. Co do formy konkursu. ( odpowiedź i dla Adama i dla Henryka )

Regulamin konkursy dopuszcza zgłoszenie projektu zarówno od indywidualnego konstruktora jak i od zespołu konstruktorów.
Nic nie szkodzi na przeszkodzie byście dobrali się podług przyjaźni, znajomości i umiejętności w zespół albo i kilka zespołów i kontaktowali się w sprawie projektu na takich platformach jak google czy trello... Można też poprosić Jurka sq5npw by potworzył wątki na tym forum z dostępem ograniczonym tylko dla członków poszczególnych zespołów.
W takich miejscach możecie sobie pracować razem... konsultować się ze sobą i zapładniać fajnymi ideami...

Forma Konkursu przynosi nam pomysłodawcom określone korzyści
1. pozwala kontrolować cel i realizację działań
2. pozwala panować nad czasem realizacji przedsięwzięcia
3. pozwala aktywizować bardzo szeroką grupę kolegów konstruktorów wokół problematyki naszych działań związanych ze szkoleniem dzieciaków
4. pozwala aktywizować po przez zbiórkę funduszy na realizację projektu całe środowisko krótkofalowców wobec narastającej potrzeby odmłodzenia i pobudzenia naszego hobby

Na marginesie dodam że zanim zrodził się pomysł konkursu próbowałem niejednokrotnie w rozmowach telefonicznych zachęcić do budowy takiego transceivera kilku kolegów których dobrze znam... i w najlepszym przypadku kończyło się jedynie na mętnych deklaracja zastanowienia się nad tematem...
Konkurs nie daje mi 100% pewności na realizację tego zamierzenia, ale pozwoli zmierzyć się z tym tematem.
Dodatkowo mam szczerą nadzieje że tym razem się uda!

cd. odpowiedzi dziś w nocy
w tej chwili mam ograniczony czas... na pełne odpowiedzi przepraszam...
- napomknę tylko, że zgadzam się z podniesionym problemem wyceny... czy ma być dla 1, 50 czy 100 sztuk... to koniecznie trzeba ustalić...
- trzeba tez dopracować cześć regulaminu dotycząca zasilania chociaż tu moją intencją było by radio pracowało zarówno na baterii żelowej 12V jak i w standardzie 13.8V
- dopuściłbym również urządzenia o mniejszej mocy wyjściowej ale w zamian za ujemne punkty... np.: 20 punktów mniej za każde 5W mocy mniej od wymaganych w regulaminie i 20 więcej za każde 5W ponad wymagana moc wyjściową ... moc wymaganą zapisałbym 20W (+/- 2W) przy napięciu 12 i 13,8V

resztę wyjaśnię później


RE: Konkurs RADAR - Radio dla Radioreaktywacji - Już Jest! - SP2JQR - 10-03-2016 9:48

Typowe napięcie zasilania powinno bezwzględnie zawierać się w granicach:
10,5V - akumulator całkowicie rozładowany
12V - napięcie dla którego powinna być osiągana znamionowa moc
13,8 - typowe napięcie zasilacza
14,3 - maksymalne dopuszczalne napięcie dla instalacji samochodowej, które powinno zapewnić również normalną pracę urządzenia


RE: Konkurs RADAR - Radio dla Radioreaktywacji - Już Jest! - SQ5STS - 11-03-2016 1:51

(09-03-2016 1:52)SP5FCS napisał(a):  1. Moc wyjściowa 20W przy zapewnieniu dużej odporności PA na wysoki SWR.
Najpopularniejszym opracowaniem w tej kategorii jest PA na dwóch RD16 dające przy zasilaniu 13,8V około 16W ładnego sygnału SSB. Spełnienie wymogu 20W wymaga podniesienia zasilania lub pogorszenia jakości emitowanego sygnału. Rozwiązanie na tranzystorach RD16 jest również dość kosztowne w stosunku do całkowitych kosztów urządzenia. Gdyby w wymaganiach konkursowych było wymagane 10W byłaby możliwość korzystania ze wzmacniaczy na tanich tranzystorach IRF510, 520, BUK, itd. co zdecydowanie obniża koszty stopnia mocy oraz koszty ewentualnych napraw (RD16-22zł, IRF-2zł).

Zgadzam się, że szkoda by było odrzucić urządzenia o mniejszej mocy.
Regulamin trzeba zmodyfikować tak by również urządzenia o mniejszej mocy wyjściowej zostały w konkursie ale w zamian za ujemne punkty tak jak pisałem wyżej... np.: 20 punktów mniej za każde 5W mocy mniej od wymaganych w regulaminie i 20 więcej za każde 5W ponad wymagana moc wyjściową ... moc wymaganą zapisałbym 20W (+/- 2W) przy napięciu 12

Czyli za końcówkę na RD16 grupa traciłaby 16 punktów. za 10 W transceiver traciłaby 40...

Rozumiem ograniczenia techniczne ale ideą tego konkursu jest zbudowanie transceivera na bazie potrzeb a nie na bazie ograniczeń.
To trochę inna filozofia działania...

a co do potrzeb...
Osobiście uważam, że qrp nie jest dla dzieci tylko dla starych wyjadaczy z 300+ dxcc, którzy potrafią skonstruować i zestroić bezstratną antenę, rozumieją doskonale propagację, i znają wiele sztuczek operatorskich w podchodzeniu do stacji obleganej przez Rosjan i Włochów... Dzieciak, który siada do radia tego wszystkiego nie rozumie... dla dzieciaków idealną mocą jest 100W ale tu koszty na przygną... różnica pomiędzy 10 a 20W jest kolosalna... warto powalczyć o moc... o każdy wacik... te 20 W to już jest dla mnie kompromis...

(09-03-2016 1:52)SP5FCS napisał(a):  2. Napięcie zasilania 10,5...14V
Przy napięciu 10,5V możemy zapomnieć nawet o 10W, powinno być typowe 13,8V. Obecnie mamy masę tanich zasilaczy impulsowych od laptopów o napięciu w przedziale 16...19V i mocy kilkudziesięciu watów. To idealne, tanie zasilacze to takich konstrukcji, dlatego nie powinno być ograniczenia zasilania do 14V. Jedyne od góry ograniczenie to napięcie bezpieczne 24V. Przy wyższym napięciu zasilania łatwiej uzyskać wymagane 20W oraz można z powodzeniem stosować popularne, tanie tranzystory przełączające.

OK tłumaczenie jest racjonalne... zdejmijmy ograniczenie od góry do 24V
Jednak tu znowu wrócę do potrzeb...
Dzieciaki mają problemy z antenami... większe niż my... my walczymy z administracją... a oni dodatkowo z mamą... bardzo bym chciał by sprzęcik, który będzie w istocie niewielki mógł pracować portable... by mogli z nim wychodzić na oślą łączkę...
Dodatkowym problemem dla komisji będzie fakt pomiaru mocy... trzeba badać tą moc przy określonym napięciu by wystawić punkty i tu ustaliłbym napięcie 12V
inaczej komisja nad tym nie zapanuje...


(09-03-2016 1:52)SP5FCS napisał(a):  3. Podstawowe pasmo 14mhz (opcja 7mhz)
OK, łatwiej zbierać DX i dostawać kolorowe QSL-ki pracując na 20m ale moim zdanie do nauki lepsze są łączności lokalne czyli 80, 40m. Osobiście typowałbym jako podstawowe pasmo 7mhz + opcja 14mhz lub 3,5mhz. Wybór pasma ma również związek z konstrukcją PA radia, na 80, 40m dobrze będą pracowały tranzystory IRF, na 14mhz będzie już gorzej.

Zdecydowanie NIE.
To Bogdan SP5WA dokleił tę nieszczęsną 7 do tego regulaminu... dzieciaki potrzebują radia tylko na 14Mhz... o 3,5 zapomnijmy w ogóle ...

3,5Mhz to wielkie anteny, których nie można przenegocjować z mamą... i które nie zawsze da się zawiesić... przy tej mocy skuteczność transceivera żadna !!!
i co najważniejsze dzieciaki nie lubią rzuć szmat... oni chcą robić dx'y...
Wyrośliśmy już z czasów SB gdzie pan pułkownik chciał mieć wszystkich pomiędzy 3700 a 3730... dajmy sobie z tym pasmem spokój... to nie dla dzieci...

7Mhz niby trochę lepsze... ale tylko trochę. Przy tej mocy dzieciak zrobi raczej tylko bliską Europę... a i tak nie stanie na wywołaniu bo pasmo ciasne i go momentalnie zadepcą... po zrobieniu setnego Włocha i 1000 Ukraińca rzuci to w kont... to nie dla dzieci...

14Mhz moje chłopaki tylko tam siedzą... z wypiekami na twarzy... a jak przychodzą do klubu to od razu przechodzą na 17M na stację klubową...
Dzieciaki nie mogą pracować na WARCACH...

(09-03-2016 1:52)SP5FCS napisał(a):  4. Cena brutto 500zł
To moim zdanie najbardziej kontrowersyjny wymóg tego projektu. Po odliczeniu VAT-u mamy na elementy i robociznę 400zł neto czyli około 100$. W produkcji od tej kwoty trzeba odjąć jeszcze około 20% na inne koszty (obsługa produkcji, podatki, gwarancja, dostawy, wsparcie techniczne). Dodatkowo obecnie złotówka jest bardzo słaba i trudno znaleźć prosty kit za taką cenę który choćby zbliży się do wymagań konkursowych. Przy szacowaniu ceny niezbędna jest informacja o wielkości produkcji, inne są ceny elementów dla 20 a inne dla 200 urządzeń. Jak zatem wykonać wiarygodny kosztorys do konkursu, dla pojedynczego prototypu czy partii 100 urządzeń.
Niestety cenowe kryteria oceny projektu są bardzo ostre co będzie miało negatywny wpływ na poziom techniczny i nowoczesność prezentowanych projektów. Drastyczne ciecie kosztów mocno ogranicza możliwości konstrukcyjne.

Pełna zgoda... dzięki, że zwróciłeś na to uwagę...
Koniecznie musimy dopisać do regulaminu, że "koszty produkcji komisja liczy dla 100 szt." Przy projekcie smd wycena dla jednej sztuki jest bezsensowna...
Komisja nie wiedziałaby jak to policzyć...
Dodatkowo przy 100 sztukach można się pokusić o dedykowane obudowy itd...
z drugiej strony nie wydaje mi się by rynek w Polsce był w stanie wchłonąć więcej niż 100 szt rocznie. 100 sztuk powinno być optymalne...

Druga rzecz, kryteria nie są ostre... bo założyliśmy że:
"Przekroczenie kwoty kosztów końcowych urządzenia skutkuje punktami ujemnymi - 30 punktów za każde 100 zł"
to oznacza że jeśli zostanie zgłoszony projekt za 900 zł a konkurencji nie będzie to też wygra... choć dla nas to już żaden projekt...
Jeden z moich chłopców 800 zł zbierał przez rok... 500 to optymalna cena dla dzieciaka... i dla rodzica który w zasadzie nie wie co to te krótkofalarstwo...

(09-03-2016 1:52)SP5FCS napisał(a):  5. Konkurs jako forma opracowania urządzenia
Każdy konkurs jest formą współzawodnictwa pomiędzy jego uczestnikami i praktycznie wyklucza współpracę pomiędzy uczestnikami konkursu. Każdy uczestnik opracuje własne urządzenie na miarę swojej wiedzy i możliwości. Z pewnością będą równie opracowania grupowe jednak potencjał całego środowiska HM jest dużo większy niż dwu, trzy osobowej grupy. Moim zdaniem większe szanse na powodzenia miałby otwarty projekt na forum w którym byłaby możliwa współpraca wielu konstruktorów oraz szeroka dyskusja i wymiana poglądów przyszłych użytkowników.

tak jak pisałem wcześniej...
Regulamin konkursy dopuszcza zgłoszenie projektu zarówno od indywidualnego konstruktora jak i od zespołu konstruktorów.
Nic nie szkodzi na przeszkodzie byście dobrali się podług przyjaźni, znajomości i umiejętności w zespół albo i kilka zespołów i kontaktowali się w sprawie projektu na takich platformach jak google czy trello... Można też poprosić Jurka sq5npw by potworzył wątki na tym forum z dostępem ograniczonym tylko dla członków poszczególnych zespołów.
W takich miejscach możecie sobie pracować razem... konsultować się ze sobą i zapładniać fajnymi ideami...

Forma Konkursu przynosi nam pomysłodawcom określone korzyści
1. pozwala kontrolować cel i realizację działań
2. pozwala panować nad czasem realizacji przedsięwzięcia
3. pozwala aktywizować bardzo szeroką grupę kolegów konstruktorów wokół problematyki naszych działań związanych ze szkoleniem dzieciaków
4. pozwala aktywizować po przez zbiórkę funduszy na realizację projektu całe środowisko krótkofalowców wobec narastającej potrzeby odmłodzenia i pobudzenia naszego hobby

Na marginesie dodam że zanim zrodził się pomysł konkursu próbowałem niejednokrotnie w rozmowach telefonicznych zachęcić do budowy takiego transceivera kilku kolegów których dobrze znam... i w najlepszym przypadku kończyło się jedynie na mętnych deklaracja zastanowienia się nad tematem...
Konkurs nie daje mi 100% pewności na realizację tego zamierzenia, ale pozwoli zmierzyć się z tym tematem.
Dodatkowo mam szczerą nadzieje że tym razem się uda!

(09-03-2016 1:52)SP5FCS napisał(a):  6. Projekt do seryjnej, masowej produkcji w technologii SMD
Zupełnie nie rozumiem tego wymogu na tym etapie konkursu. Zapewne chodzi o mniejsze koszty montażu, tyle że zysk z tej technologi jest zauważalny przy ilościach idących w tysiące sztuk. Ostatecznie i tak producent musi dostosować dokumentację do swojej technologii. Nie rozumiem dlaczego nie ma wariantu homemade ? Taka wersja byłaby tańsza, edukacyjna, możliwa do własnoręcznego wykonania w wielu pracowniach przy różnych szkołach. Wiele placówek ma fundusze na drobne wydatki (płytki, części, cynę) ale nie może kupować gotowych urządzeń ponieważ trzeba prowadzić ich ewidencję.

1 sprawa
Moje dzieciaki montują proste kity vellmana do 50 elementów i wychodzą im bez mojej pomocy w 20%... z moją pomocą w 70%... pewnie lepszy ode mnie nauczyciel byłby w stanie osiągnąć lepszy wynik... jednak jest to jakiś problem przy braku urządzeń pomiarowych i przy świadomości że musi się udać bo wydaję na to wszystkie swoje pieniądze...
Wolę dać dzieciakowi działający produkt niż mrzonkę o przyszłym radiu bez pewności, że będzie działać...

2 sprawa
Jakość kitów polskiej produkcji jest koszmarna... nie chciałbym by ktoś w Polsce wyprodukował kit transceivera z naszym logiem RR (staram się być dyplomatyczny nie ciągnijcie mnie z język)

3 sprawa
licencja jest otwarta i produkować może każdy kto chce... każdy również może przerobić to na przewlekańca... tu nie ma ograniczeń... jednak jeśli konkurs będzie na przewlekańca to po konkursie nikomu nie będzie się chciało przerobić to na smd...
z drugiej strony projekt pod smd ma swoja specyfikę zależną od dostępnych elementów... więc okraczamy dwa problemy na raz...


(09-03-2016 1:52)SP5FCS napisał(a):  Moje uwagi mogą być mocno subiektywne dlatego zachęcam do merytorycznej dyskusji nad pomysłem konkursu i formami jego realizacji.

Bardzo się cieszę z tych uwag... brakowało nam takiego głosu... Chciałbym byś znalazł się w komisji jeśli to możliwe... choć z drugiej strony wolałbym byś poprowadził swój projekt z zespołem lub sam...
Zastanów się proszę...

Co do samego konkursu... tu jest trochę inna filozofia działania... my najpierw określiliśmy potrzeby... potrzebą jest dać dzieciakowi tanie radio które umożliwi zrobienie pierwszych 50 DXCC... tu jakość, selektywność są na drugim miejscu...
Nikt do tej pory nie myślał w tych kategoriach konstruując radio... może trochę DDJ ale też nie do końca...
ograniczenia techniczne są...i ja zdaję sobie sprawę z większości z nich...
Osobiście uważam że to naprawdę trudny i wymagający konkurs dla ludzi z wizją i rozmachem.... i olbrzymią wiedzą techniczną i produkcyjną...
To radio będzie czymś wielkim... choć dla kogoś kogo stać na sprzęt za 10000 zł to tylko dziecięca zabawka...

na zakończenie zobaczcie jak nasi koledzy zbierają na ten projekt... mamy już połowę nagrody głównej...
to oznacza że ten projekt jest naprawdę ważny... i wielu ludzi ma tego świadomość!!!


Stan konta Radioreaktywacji na 10.03.2016
Wszelkie informacje dotyczace naszej zbiórki internetowej znajdziecie na stronie
http://reaktywacja.org.pl/77-from-the-news/104-wesprzyj-nas

Na chwilę obecną stan konta wynosi 2800 zł

1. 21.02.16 wpłata Tomasz SP5PY 200 zł 50/50
2. 21.02.16 wpłata Paweł SQ5STS 200 zł 50/50
3. 04.03.16 wpłata Szymon SQ9ZAQ 100 zł 50/50
4. 06.03.16 wpłata Waldek 3Z6AEF 200 zł 100% na RADAR
5. 07.03.16 wpłata Robert SQ3GOK 50 zł 100% na RADAR
6. 07.03.16 wpłata Piotr SQ5KLN 50 zł 100% na RADAR
7. 07.03.16 wpłata Darczyńca Anonimowy 600 zł 50/50
8. 07.03.16 wpłata Krzysztof SQ5NWI 200 zł 50/50
9. 08.03.16 wpłata Arkadiusz SP6OUJ 100 zł 50/50
10. 09.03.16 wpłata Roman SP9MRN 250 zł 50/50
11. 09.03.16 wpłata Darczyńca Anonimowy 100 zł 100% na RADAR
12. 09.03.16 wpłata Sławomir SQ5EU 200 zł 50/50
13. 09.03.16 wpłata Darczyńca Anonimowy 300 zł - 100 zł na RR2016 200 zł na RADAR
14. 10.03.16 wpłata Jerzy SP3SLU 50 zł 100% na RADAR
15. 10.03.16 wpłata Paweł SP7TEV 200 zł - 50/50

Budżet Zawody RR - 1125zł - (potrzebujemy ok 3200 na wrzesień 2016)
Budżet Konkurs RADAR - 1675 zł - (potrzebujemy ok. 4200 zł na maj 2017)


Dziękujemy !!!
Powodzenia !!!

ps. przepraszam, że tak późno odpowiadam ale zaganiany jestem jak wariat...


RE: Konkurs RADAR - Radio dla Radioreaktywacji - Już Jest! - SP2JQR - 11-03-2016 9:33

Przy zasilaniu 12V i użyciu IRF lub BUK naprawdę nie ma problemu z mocą 20W, a nawet nie powinno być problemu z mocą 30W.


RE: Konkurs RADAR - Radio dla Radioreaktywacji - Już Jest! - SQ5STS - 14-03-2016 15:39

Aktualizacja!!!
Bieżący stan zbiórki REWELACJA !!!
Mamy już ponad połowa potrzebnej kwoty!!!
DZIĘKUJEMY !!!, DZIĘKUJEMY !!!, DZIĘKUJEMY !!!

Stan konta Radioreaktywacji na 14.03.2016

Na chwilę obecną stan konta wynosi 4245 zł

1. 21.02.16 wpłata Tomasz SP5PY 200 zł - 50/50
2. 21.02.16 wpłata Paweł SQ5STS 200 zł - 50/50
3. 04.03.16 wpłata Szymon SQ9ZAQ 100 zł - 50/50
4. 06.03.16 wpłata Waldek 3Z6AEF 200 zł - 100% na RADAR
5. 07.03.16 wpłata Robert SQ3GOK 50 zł - 100% na RADAR
6. 07.03.16 wpłata Piotr SQ5KLN 50 zł - 100% na RADAR
7. 07.03.16 wpłata Darczyńca Anonimowy 600 zł - 50/50
8. 07.03.16 wpłata Krzysztof SQ5NWI 200 zł 50/50
9. 08.03.16 wpłata Arkadiusz SP6OUJ 100 zł -50/50
10. 09.03.16 wpłata Roman SP9MRN 250 zł - 50/50
11. 09.03.16 wpłata Darczyńca Anonimowy 100 zł - 100% na RADAR
12. 09.03.16 wpłata Sławomir SQ5EU 200 zł - 50/50
13. 09.03.16 wpłata Darczyńca Anonimowy 300 zł - 100 zł na RR2016 200 zł na RADAR
14. 1003.16 wpłata Jerzy SP3SLU 50 zł - 100% na RADAR
15. 10.03.16 wpłata Paweł SP7TEV 200 zł - 50/50
16. 11.03.16 wpłata Ryszard SQ9MDD 200 zł - 50/50
17. 11.03.16 wpłata Robert SP6VWX 100 zł - 100% na RADAR
18. 11.03.16 wpłata Wiktor SQ9WTF 15 zł - 100% na RADAR
19. 12.03.16 wpłata Grzegorz SP7VLM 100 zł - 50/50
20. 14.03.16 wpłata Maciej SP6MS 50 zł - 100% na RADAR
21. 14.03.16 wpłata Tomasz SP9UOB 100 zł - 100% na RADAR
22. 14.03.16 wpłata Jacek w Złydach 300 zł - 50/50
23. 14.03.16 wpłata Bogdan SP5WA 50 zł - zawody RR 2016
24. 14.03.16 wpłata Darczyńca Anonimowy SQ7/SN7 500 zł - 50/50
25. 14.03.16 wpłata Marcin SQ5OMO 30 zł - programy RR (zawody RR2016)

Budżet Zawody RR - 1755 zł - (potrzebujemy ok 3200 na wrzesień 2016)
Budżet Konkurs RADAR - 2490 zł - (potrzebujemy ok. 4200 zł na maj 2017)

Jeżeli ktoś chce dołączyć informacji szukajcie pod tym linkiem
http://reaktywacja.org.pl/77-from-the-news/104-wesprzyj-nas


RE: Konkurs RADAR - Radio dla Radioreaktywacji - Już Jest! - SQ5NPW - 26-03-2016 22:15

Paweł,

W związku z pojawieniem się wątpliwości wśród Kolegów proszę odpowiedz na poniższe pytania. Mam nadzieję, że pomoże to w zrozumieniu idei konkursu RADAR.
  1. Jaki jest związek konkursu RADAR z PZK ? (Zjazd Techniczny w Burzeninie i ŁOŚ to przecież imprezy organizowane przez PZK)
  2. Czy RADAR może mieć coś wspólnego z konkursem PUK ?
  3. Jaki jest związek konkursu RADAR z firmą AVT i "Świat Radio" ? (W Komisji Konkursowej jest ich przedstawiciel - Andrzej SP5AHT)
  4. W jaki sposób jest finansowany i rozliczany konkurs RADAR ?
  5. Kto i na jakich zasadach może zostać sponsorem konkursu RADAR ?


Pozdrawiam Świątecznie - Jurek


RE: Konkurs RADAR - Radio dla Radioreaktywacji - Już Jest! - SQ5STS - 27-03-2016 2:24

Cześć, już odpowiadam.


(26-03-2016 22:15)SQ5NPW napisał(a):  Jaki jest związek konkursu RADAR z PZK ? (Zjazd Techniczny w Burzeninie i ŁOŚ to przecież imprezy organizowane przez PZK)

PZK nie ma żadnego związku z RADAREM poza tym, że część ludzi uczestniczących w przygotowaniu tego konkursu, w tym ja, jest członkami PZK. PZK w chwili obecnej nie sponsoruje przedsięwzięcia. PZK nie narzuca punktów regulaminu. PZK nie uczestniczy w tym projekcie na żadnym poziomie. Oczywiście jeśli PZK będzie chciało współfinansować konkurs, lub ewentualną późniejszą produkcję, lub może sponsorować swoim najmłodszym członkom efekty tego konkursu przyjmiemy taką ofertę z wielką radością. Na chwilę obecną nic takiego nie ma miejsca.

Pomysł wyszedł od współzałożycieli Radioreaktywacji, w tym również ode mnie.
Radioreaktywacja jest grupą ludzi z wielu środowisk i stowarzyszeń, zrzeszonych i niezrzeszonych, których łączy wspólny cel reaktywowanie i odmłodzenie środowiska krótkofalowców w Polsce. Z każdym kto ma podobny cel jest nam po drodze.

Burzenin i ŁOŚ to największe otwarte imprezy naszego środowiska więc korzystamy z życzliwości organizatorów.

(26-03-2016 22:15)SQ5NPW napisał(a):  Czy RADAR może mieć coś wspólnego z konkursem PUK ?

Nie. RADAR i PUK to dwie różne aktywności, mają dwa odrębne nie związane ze sobą regulaminy. Inny czas realizacji i inne przeznaczenie projektów.
Inne warunki licencyjne.
Właścicielem projektu po konkursie RADAR będziemy my wszyscy, zgodnie z założeniem licencji, którą bardzo precyzyjnie projektowaliśmy w grupie wielu osób.
Chodzi o to by był dostępny otwarty projekt dla każdego kto będzie chciał wyprodukować i modyfikować i rozwijać takie radia. Każda firma w Polsce i na świecie będzie mogła zmierzyć się z procesem produkcyjnym i wypuścić na rynek efekt pracy konstruktorów. Toczyły sie długie dysputy czy projekt ma być komercyjny czy niekomercyjny. Ostatecznie ustaliliśmy, że "NAS" Radioreaktywację nie będzie stać na produkcję a niekomercyjność mogłaby zniechęcić producentów. Więc w tym przypadku w przeciwieństwie do programu jaki propagujemy zdecydowaliśmy się umożliwić produkcję komercyjną na ścisłych warunkach licencyjnych. Mam nadzieję że rynek wyreguluje cenę. I uda się stworzyć to co zamierzamy. Trzymam kciuki.

(26-03-2016 22:15)SQ5NPW napisał(a):  Jaki jest związek konkursu RADAR z firmą AVT i "Świat Radio" ? (W Komisji Konkursowej jest ich przedstawiciel - Andrzej SP5AHT)

Nie ma związku konkursu RADAR z firmą AVT. AVT w chwili obecnej nie jest sponsorem konkursu RADAR. AVT nie posiada żadnych praw licencyjnych do projektu innych, niż te udostępnione w regulaminie konkursu. AVT może przyłączyć się do sponsorowania i później do produkcji jak każda inna firma w tym kraju na podstawie licencji, która jest jednakowa dla wszystkich.
Świat Radio i jego redakcja w tym Andrzej SP5AHT zawsze byli przychylni Radioreaktywacji i projektom które prowadzimy. Andrzej nieodpłatnie, bez żadnych warunków umieścił informację o konkursie na łamach gazety. Bardzo się z tego cieszymy i jesteśmy wdzięczni.
Do komisji Andrzej został zaproponowany przez Waldka 3Z6AEF. Grupa Radioreaktywacja i HackerSpace Kraków oraz kilkanaście osób, które były na spotkaniu w Międzylesiu zaaprobowały tę kandydaturę. Nikt nie wiązał Andrzeja z AVT widzieliśmy w nim raczej osobę, która ma doświadczenie produkcyjne i dobrze rozumie specyfikę urządzeń radiowych.

(26-03-2016 22:15)SQ5NPW napisał(a):  W jaki sposób jest finansowany i rozliczany konkurs RADAR ?

W celu zapewnienia nagrody założyłem wspólnie z Tomkiem SP5PY konto na którym gromadzimy środki ze zbiórki internetowej. Wszystkie środki na ten cel a jest ich w chwili obecnej 2725 zł stan z 27.03.2016 przekażemy do dyspozycji komisji konkursu.
1. Jeśli nie zbierzemy odpowiedniej kwoty, zgodnie z regulaminem przeznaczymy na nagrody wszystko co się uda zebrać.
2. Jeśli konkurs się nie odbędzie z powodu braku projektów komisja zadecyduje czy ogłosi nowa edycję z obniżonymi warunkami, czy podejmie decyzję o nie ponawianiu konkursu. Jeśli komisja podejmie decyzję o nie kontynuowaniu konkursu wszystkie środki przeznaczone na ten cel zostaną odesłane przelewem na konta darczyńców w możliwie najkrótszym terminie.

(26-03-2016 22:15)SQ5NPW napisał(a):  Kto i na jakich zasadach może zostać sponsorem konkursu RADAR ?

Każdy może zostać sponsorem konkursu. Wystarczy wpłacić pieniądze na konto.
Każdy darczyńca będzie wyszczególniony z Imienia i Znaku chyba że sobie tego nie życzy. Jeśli w projekt chcą się zaangażować firmy z chęcią umieścimy ich loga w całej dokumentacji obecnej i przyszłej projektu. Mam nadzieję że ten projekt będzie żył jeszcze wiele lat. Nie wykluczam założenia dla niego oddzielnej strony internetowej i stron na portalach społecznościowych.

Stan konta Radioreaktywacji na 27.03.2016
Na chwilę obecną stan konta wynosi 4715 zł


1. 21.02.16 wpłata Tomasz SP5PY 200 zł - 50/50
2. 21.02.16 wpłata Paweł SQ5STS 200 zł - 50/50
3. 04.03.16 wpłata Szymon SQ9ZAQ 100 zł - 50/50
4. 06.03.16 wpłata Waldek 3Z6AEF 200 zł - 100% na RADAR
5. 07.03.16 wpłata Robert SQ3GOK 50 zł - 100% na RADAR
6. 07.03.16 wpłata Piotr SQ5KLN 50 zł - 100% na RADAR
7. 07.03.16 wpłata Darczyńca Anonimowy 600 zł - 50/50
8. 07.03.16 wpłata Krzysztof SQ5NWI 200 zł - 50/50
9. 08.03.16 wpłata Arkadiusz SP6OUJ 100 zł -50/50
10. 09.03.16 wpłata Roman SP9MRN 250 zł - 50/50
11. 09.03.16 wpłata Darczyńca Anonimowy 100 zł - 100% na RADAR
12. 09.03.16 wpłata Sławomir SQ5EU 200 zł - 50/50
13. 09.03.16 wpłata Darczyńca Anonimowy 300 zł - 100 zł na RR2016 200 zł na RADAR
14. 1003.16 wpłata Jerzy SP3SLU 50 zł - 100% na RADAR
15. 10.03.16 wpłata Paweł SP7TEV 200 zł - 50/50
16. 11.03.16 wpłata Ryszard SQ9MDD 200 zł - 50/50
17. 11.03.16 wpłata Robert SP6VWX 100 zł - 100% na RADAR
18. 11.03.16 wpłata Wiktor SQ9WTF 15 zł - 100% na RADAR
19. 12.03.16 wpłata Grzegorz SP7VLM 100 zł - 50/50
20. 14.03.16 wpłata Maciej SP6MS 50 zł - 100% na RADAR
21. 14.03.16 wpłata Tomasz SP9UOB 100 zł - 100% na RADAR
22. 14.03.16 wpłata Jacek w Złydach 300 zł - 50/50
23. 14.03.16 wpłata Bogdan SP5WA 50 zł - zawody RR 2016
24. 14.03.16 wpłata Darczyńca Anonimowy SQ7/SN7 500 zł - 50/50
25. 14.03.16 wpłata Marcin SQ5OMO 30 zł - programy RR (zawody RR2016)
26. 14.03.16 wpłata Jakub SQ9PDJ 100 zł - 50/50
27. 15.03.16 wpłata Henryk SP2JQR 100 zł - 50/50
28. 15.03.16 wpłata Xawery SO5XBP 50 zł - 50/50
29. 16.03.16 wpłata Marcin i Beata Nieśkiewicz 200 zł - 50/50
30. 16.03.16 wpłata Filip SO5FF 20 zł - 50/50


Budżet Zawody RR - 1990 zł (potrzebujemy ok 3200 na wrzesień 2016)
Budżet Konkurs RADAR - 2725 zł (potrzebujemy ok. 4200 zł na maj 2017)

Jak wpłacać?
Konto ma obsłużyć dwie imprezy.
Więc każdy przelew powinien zawierać informację czego dotyczy.
np.:
"Wpłata na zawody RR i Konkurs RADAR 50%/50%"
"Wpłata na konkurs RADAR"
"Wpłata na Zawody Radioreaktywacja"
Jeśli ktoś chce być anonimowy proszę to wpisać przy przelewie.

Nr Konta
Paweł Włodarczyk i Tomasz Zagóra
eKonto - Radioreaktywacja
11 1140 2004 0000 3002 7606 4978


Najświeższe informacje o stanie zbiórki znajdziecie zawsze na stronie reaktywacja.org.pl

Pozdrawiam serdecznie
Paweł SQ5STS